Skip to content

Нормативно-правових акт

Скачать нормативно-правових акт EPUB

Види нормативно-правових актів за акт волевиявлення: акти встановлення нормативно-правових права; акти заміни норм права; акти скасування норм права. В Україні і європейських нормативно-правових нормативно-правовий акт є основним джерелом права. Основні нормативно-правові акти за галузями законодавства іменуються галузевими кодексами (Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс.

Юридична чинність нормативно-правового акта — це його специфічна властивість мати точно позначене місце в ієрархії інших правових актів і залежати за формальною обов'язковістю від того, який орган видав акт, тобто хто є суб'єктом акт. Поняття нормативно-правового акт як форми вираження правових норм.

Чинність нормативно-правових актів у часі, просторі та щодо кола осіб. Види нормативно-правових актів за галузями законодавства: • цивільні; • кримінальні.

нормативно-правовий акт офіційний документ, прийнятий (виданий) уповноваженим на це суб'єктом у визначених законом формі та порядку, який встановлює норми права для неозначеного кола осіб і розрахований на неодноразове застосування; нормотворча діяльність діяльність, пов'язана з плануванням, розробленням, проведенням експертизи, прийняттям (виданням) нормативно-правового акта, внесенням до нього змін, припиненням ним чинності.

нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим - Головне управління юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим; нормативно-правових актів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також місцевих органів господарського управління та контролю – головні управління юстиції в областях, мм.

Нормативно-правові акти. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта - це частина загальної проблеми співвідношення системи права і системи законодавства.

Так само як не збігаються система права і система законодавства не збігаються і норма права й стаття нормативного акта. Перш за все, їх відмінність полягає. Поняття нормативно-правового акта як форми вираження правових норм.

Класифікація нормативно-правових актів за юридичною силою, за дією цих актів в просторі та за колом осіб. Система законодавства України: аналіз теперішнього стану та шляхи вдосконалення.

Види нормативно-правових актів в Україні. Як уже було зазначено, єдиним джерелом права України є нормативно-правові акти. Такі акти ухвалюються різними державними органами чи посадовими особами. Ця обставина, а також зміст приписів Конституції України, які стосуються певних видів нормативно-правових актів, зумовлюють їх неоднакову юридичну силу. Характеристика нормативно-правового акту: поняття, ознаки, класифікація.

Дослідження меж дії нормативно-правових актів: у часі, в територіальному відношенні, по колу осіб. Місце та роль закону у системі нормативно-правових актів. Верховенство закону. Види нормативно-правових актів за характером волевиявлення: акти встановлення норм права; акти заміни норм права; акти скасування норм права.

Види нормативно-правових актів за галузями законодавства: цивільні; кримінальні; адміністративні; кримінально-процесуальні; адміністративно-процесуальні та ін. Основні нормативно-правові акти за галузями законодавства іменуються галузевими кодексами (Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс.

Нормативно-правовий акт — письмовий документ, виданий в установленому порядку компетентним органом держави, що містить правові норми загального.

txt, djvu, txt, txt